Meetbedrijf GEOdrecht

MAATVOERING IN DE BOUW;

  • Inmeten van rooilijnen
  • Uitzetten van grondwerk
  • Uitzetten heipalen en de revisie hiervan
  • Aangeven van de afkaphoogte
  • Uitzetten stramienen fundering en vloer
  • Uitzetten van funderingen en poeren
  • Uitzetten van de aslijnen en/of omtreklijnen

LANDMETEN 
  • Bijhouding GBKN
  • Deformatiemetingen
  • 3D-metingen

GIS INMETEN KABELS EN LEIDINGEN INMETEN KABELS EN LEIDINGEN 

Of als het gaat om het in beeld brengen van de ondergrondse infrastructuur zoals nutsvoorzieningen en rioleringen. Dan maakt het niet uit of de specialisten hun werk doen onder de naam landmeter, of uitzetter in de wegenbouw, maatvoerder in de bouw, landmeetkundigen bij de overheid, surveyor in de petrochemische industrie.


Klik hier voor meer foto’s van het meetbedrijf…